Kaminexperten

Vi har kaminer och skorsten på lager! Gratis lån av släpkärra vid köp (måste förbokas). Välkommen att besöka eller kontakta oss!